Sale Mika

Mika-1
Mika-2

میکا در گزینش همراهان خود، قبل از هرچیز به خلاقیت و ریسک‌پذیری آنان توجه می‌کند. از ملاک‌های معمول کناره گرفته و بیش از هر چیز است.عداد و اشتیاق افراد را می‌سنجد. حمایت پیوسته از اعضا در کنار آموزش حرفه‌ای آنان، موجب رشد روزافزون بازدهی و توانمندی گروه جوان میکا خواهد شد. "جوان، خلاق و نترس" سه کلمه‌ایست که شما را به میکا پیوند می‌دهد. اگر آمادگی حرکت در مسیری پرچالش را دارید که منتهی به رشد مهارت‌ها و بروز است.عدادهای شما خواهد شد با میکا همراه شوید.


Presentation of businesses
You can introduce your business services or products in this section.
For this purpose, be in touch with us.