دستگاه دياموند عمودي شيشه ( فروش, خدمات و سرویس, تولید و ساخت )

Vertical glass diamond machine-1
Vertical glass diamond machine-2( فروش, خدمات و سرویس, تولید و ساخت ) های دیگر