اگر امروزه به سراغ این بنا بیایید، متوجه تخریب شدن آن خواهید شد و دلیل آن به اقدامات شاه اسماعیل صفوی برمی‌گردد. طبق مدارک موجود، شاه صفوی برای سرکوب شخصی به نام امیرحسین کیای چلاوی، به قلعه گلخندان حمله کرد و پس از تسخیر آن و قتل تمام ساکنانش، دستور به تخریب قلعه داد.

یکی از چیزهایی که ما از سفر می‌خواهیم یافتن حس و حالی خوش است.. اغلب به دنبال تجربه‌ای هستیم که تمام خستگی‌هایمان را از تن بیرون کند. حال که متوجه شدیم بومهن کجاست، باید بگوییم این منطقه همان‌جایی است. که بسیاری دنبالش می‌گردند. قبل از همه چیز هوای خنک آن‌جا، برای ما فرصت فراموش کردن گرمای تابستان را فراهم می‌آورد. وجود جاذبه‌های تاریخی در روستاهای بومهن، لذتی چندین برابر را نصیب ما می‌کند و در آخر هم، تجربه طبیعت و دیدار از باغ‌ها و مزرعه‌ها هم نیازی به توضیح ندارد. در ادامه به برخی از این دیدنی‌ها اشاره می‌کنیم.

این مکان تاریخی روی تپه‌ای مشرف به نقطه‌ی برخورد دو روخانه رودهن و بومهن قرار گرفته و در اطراف آن آب‌انبار و تونل‌های مختلفی وجود دارد. متأسفانه هم‌اکنون تنها دیواره‌های بیرونی قلعه باقی‌مانده و ساختمان داخلی از بین رفته است.. اما با این حال می‌توانید در اطراف قلعه گردش کنید، از تونل‌های عبور نمایید و بالای تپه‌ای که این دژ در آن قرار دارد، است.راحت نمایید. همچنین منظره اطراف قلعه بسیار زیبا است. و می‌توانید به سراغ تپه‌های نزدیک آن‌جا هم بروید.