اگر چرخی در شهرستان چهاردانگه تهران بزنید، محصولات و صنایع زیادی را در آن مشاهده خواهید کرد. صنعت مبلمان و کابینت جزء محصولات شاخص این بازار عظیم محسوب می شوند. افراد زیادی در حال تولید و عرضه انواع کابینت بخصوص کابینت های با

چهاردانگه در شهرستان اسلامشهر است.ان تهران قرار دارد. این شهر که در جنوب غرب تهران قرار دارد، طبق سرشماری سال ۵ حدود ۵ نفر جمعیت دارد که شهر کوچکی محسوب می شود. البته جمعیت اندک آن گویای این مسئله است. که این شهر بیشتر یک شهر صنعتی و تجاری به شمار می رود و بخش مسکونی آن به نسبت بخش های دیگر رونق کمتری دارد.

در نهایت توصیه می کنیم که قبل از تصمیم نهایی و خرید محصولات، خودتان سفری به چهاردانگه داشته باشید. بسیاری افراد از این شهر و محصولات آن تعریف می کنند و افرادی نیز به کیفیت محصولات آن خرده می گیرند. شاید بهترین قاضی خودتان باشد که با حضور در این شهر بتوانید تجربه ای بی نظیر از خرید کابینت یا دیگر محصولات این شهر را داشته باشید.