شهرک صنعتی پرند تعداد کارخانه ها و شرکتهای موجود در این شهرک بیش از شرکت می باشد.«منبع گوگل» فهرست کامل و آمار شرکت ها و کارخانه های فعال شهرک صنعتی پرند همراه با آدرس و شماره تلفن در گوگل به راحتی قابل دسترس می باشند. پل شهرک صنعتی از ٫٫ راه افتاده. روکش آسفالتی که تقریباً اوایل سال انجام دادند هنوز هم نواقص داره که بعضاً پر خطره،در این جاده با احتیاط رانندگی کنید مخصوصاً شب. خیابان های خود شهرک روکش آسفالت خوبی نداره و در بعضی از قسمتها کلا خاکی و پر از چاله های عمیق هستش با دقت رانندگی کنید. تپسی در شهرک صنعتی پرند سرویس برگشت نداره(مثال؛میشه از تهران با تپسی بری شهرک صنعتی پرند ولی برای برگشت از داخل شهرک صنعتی پرند نمیشه تپسی بگیری ولی با اسنپ میشه رفت و برگشت و این درحالیه که خود شهرک پر از آژانس و شرکت های باربری هستش. پیشنهاد میکنم برای رفت و آمد و جابجایی کالا از شرکت های باربری و مسافری داخل شهرک است.فاده کنید. موفق باشید.

که کوچکترین مشکلی در زمان انتقال برای ایشان یش نخواهد امد این گروه علاوه بر شهرک صنعتی پرند مسلط به شهرک صنعتی نصیراباد که خرید و فروش کارخانجات در این شهرک و همچنین مناطقی از جمله سه راه ادران &#; خیابان قرمز- شهرک زواره ای &#; شهرک کاظم اباد &#;

کارخانه صبا باتری- جاده رباط کریم &#; شهرک صنعتی سیمین دشت &#; شهرک صنعتی صفا دشت &#; و مناطق دیگر فعالیت نموده و در حد ممکن خریداران و درخواست کنندگان کارخانجات را همراهی نموده و بالاترین کمک ها از بابت مشاوره را به ایشان ارائه می نماید.