این شهر دارای فاز دارای سکونت بوده و فاز این شهر را برای طرح مسکن ملی در نظر گرفته اند.فازهای و این شهر اکثراً پروژه‌های شخصی‌ساز و ویلایی بوده و فاز نیز تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های باغ ویلا را در خود جا داده‌است. فاز ۵ که بخاطر قرار گرفتن برج های مسکونی ۵طبقه بنام و مشهور(کوزو) به همین نام معروف گشته است..فاز هم که به کیسون و شهرک سلام شهرت دارد.فازهای الی دارای پروژه‌های مختلف مسکن مهر می‌باشد و همچنین این شهر دارای خط مستقل راه‌آهن بوده و روزانه قطار شهری تا

جمعیت شهر جدید پرند در سرشماری سال ۵ برابر با ٬۵ نفر (٬ خانوار) اعلام شد که از این تعداد ۸٬ نفر مرد و ۸٬۵ نفر زن بودند. ساکنان این شهر اغلب از اطراف تهران و دیگر است.ان‌ها هستند که به دلایلی همچون مسکن نسبتاً ارزان‌تر، میزان کم‌ترافیک و آلودگی هوا نسبت به تهران، وجود فرصت‌های کاری به واسطهٔ است.قرار شهرک‌های صنعتی در نزدیکی این شهر و همچنین پروژه‌هایی نظیر

این شهر دارای فاز دارای سکونت بوده و فاز این شهر را برای طرح مسکن ملی در نظر گرفته اند.فازهای و این شهر اکثراً پروژه‌های شخصی‌ساز و ویلایی بوده و فاز نیز تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های باغ ویلا را در خود جا داده‌است. فاز ۵ که بخاطر قرار گرفتن برج های مسکونی ۵طبقه بنام و مشهور(کوزو) به همین نام معروف گشته است..فاز هم که به کیسون و شهرک سلام شهرت دارد.فازهای الی دارای پروژه‌های مختلف مسکن مهر می‌باشد و همچنین این شهر دارای خط مستقل راه‌آهن بوده و روزانه قطار شهری تا