در کل، در فازهایی با شرایط ایده آل‌تر و امکانات بیشتر، مثل فاز ، و پردیس، قیمت آپارتمان بیشتر است.. هر چند که در فازهای ، ، و واحدهایی با متراژ کمتر و قیمت مناسب‌تر میشه یافت و نیاز تمام طیف متقاضیان مسکن در پردیس‌ رو برآورده کرد.

افشار، رئیس سازمان اراضی کشور، تصریح کرد: «برخی طرح‌ها، که حق اجازهٔ ساخت‌وساز در منابع ملی و کشاورزی را نداشته‌اند، به‌صورت کامل متوقف و ضمن جریمهٔ مجری طرح، پروژه به‌صورت کامل تخریب شده‌است، اما برخی دیگر از پرونده‌ها، مانند پدیدهٔ شاندیز، به‌دلیل انجام ندادن مراحل اداری و پرداخت نکردن حقوق بیت‌المال به‌صورت موقت متوقف شده‌اند. رئیس سازمان امور اراضی تأکید کرد: حفظ کاربریِ اراضی کشاورزی و جلوگیری از خردشدن آنها، یکی از وظایف سازمان امور اراضی به‌عنوان یک ارگان حاکمیتی است. و درصدد هستیم بتوانیم است.ان‌های در معرض این تخلف قانونی، مانند

همانند فاز ، این فاز هم دارای خانه‌های ویلایی و آپارتمانه. با توجه به افزایش تقاضا برای خرید خانه در این فاز و محبوبیت بیشترش نسبت به سایر فازهای پردیس (به دلیل وجود امکانات شهری) هزینه‌ی خرید خانه در فاز پردیس هم نسبتا بیشتره.