سوله متری در شهرک صنعتی سهند ۸ چهاردانگه در طبقه هر طبقه متر ارتفاع طبقه اول متر سیستم گرمایش موتورخانه چیلر برق فاز دارای دفتر مدیریتی، اداری بسیار شیک طراحی با چوب و شیشه دارای حیاط مستقل بسیار تمیز و مرتب انبار، اتاق است.راحت پرسنل سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در هر طبقه مستقل سرویس حمام آشپزخانه در هر طبقه مجزا درب ها هوشمند و اثر انگشت در شهرک صنعتی بی همتا و تکرار نشدنی مناسب برای کارهای برند شرکت های تولیدی معتبر

سوله متری در شهرک صنعتی سهند ۸ چهاردانگه در طبقه هر طبقه متر ارتفاع طبقه اول متر سیستم گرمایش موتورخانه چیلر برق فاز دارای دفتر مدیریتی، اداری بسیار شیک طراحی با چوب و شیشه دارای حیاط مستقل بسیار تمیز و مرتب انبار، اتاق است.راحت پرسنل سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در هر طبقه مستقل سرویس حمام آشپزخانه در هر طبقه مجزا درب ها هوشمند و اثر انگشت در شهرک صنعتی بی همتا و تکرار نشدنی مناسب برای کارهای برند شرکت های تولیدی معتبر