برخلاف چند نمونه از شهرک‌های صنعتی دیگر در اطراف تهران که فعالیت بسیاری از صنایع در آن متوقف شده‌ است.؛ این شهرک طی چند سال اخیر یکی از مهمترین مراکز برای تولید و گسترش صنعت بوده است.. به طوری که هیچگاه فعالیت در آنجا متوقف نشده است.. به گونه‌ای که امروزه بیش از هزار نفر پرسنل در آنجا مشغول به کار هستند. این شهرک صنعتی، در

عملیات اجرایی شهرک صنعتی شمس‌آباد در سال با وسعتی بالغ بر سه هزار هکتار به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی ایران و خاورمیانه پایه‌گذاری گردید. در حال حاضر کلیه زمین‌های صنعتی آن با قرار داد منعقده واگذار گردید که در حال حاضر تعداد واحدهای صنعتی فعال در این شهرک بالغ بر واحد صنعتی بوده و وسعت زمین‌های صنعتی به دوبخش با مقدار هکتار آن طرح موجود و ۸ هکتار آن در طرح توسعه است..

پايگاه تحليلي _ خبري شجرنيوز ضمن پايبندي به اصول و ارزش هاي انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي و رعايت اصول و اخلاق حرفه اي در رسانه ها با هدف ارتقاء سطح آگاهي هاي علمي، فرهنگي، ديني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي تلاش مي كند با اشاعه فرهنگ نشر صحيح اخبار روز نسبت به ايجاد درختي تنومند و به ثمر رسيده در راستاي پيشرفت و توسعه كشور گام برداشته و در جهت حفظ و تقويت وحدت ملي و تبيين منافع و مصالح ملي و صيانت از آن تلاش كند.