نازی آباد یکی از قدیمی‌ترین و مهم ترین محله های جنوب تهران می باشد که بسیاری از آن به عنوان عروس جنوب تهران یاد می کنند و لقب جردن جنوبی را به آن داده اند. بسیاری تصور می‌کنند دلیل نامگذاری این محله به دلیل ساخت و ساز هایی می باشد که در زمان رضاشاه آلمانی‌ها انجام داده اند ولی این محله بیشتر به دلیل اینکه نازخاتون یکی از سوگلی های ناصرالدین شاه مالک آن بوده نامگذاری شده و تا سال این محله &#;ناز آباد&#; خوانده می شده است.. در این محله وسیع بیش از میدان وجود دارد که مهمترین میدان این منطقه بازار دوم می باشد که به خیابان اکبر مشهدی (پارس قدیمی) و ته خط متصل می باشد. در راستای خیابان نازی آباد مغازه های متعددی ساخته شده و آن را به بورس خرید لباس تبدیل کرده است.. بسیاری این محله را به عنوان اصلی ترین بخش جنوب تهران به حساب می آورند.

یکی از قدیمی ترین مناطقی که تا به امروز در دنیا کشف شده است. شهر ری می باشد که بنا به اطلاعات باستان شناسان قدمت آن به ۸ هزار سال پیش از میلاد می رسد. این محله که پیش از آن به عنوان راگا ، رغه، ارشکیه، رام اردشیر، راکس ، راگ، ام‌البلاد، ری شهر، شیخ البلاد و محمدیه شناخته می شده است. امروزه جمعیتی بالغ بر هزار نفر دارد و در حکومت زیاریان و سلجوقیان نیز پایتخت ایران انتخاب شده است.. در کتاب مقدس زرتشتیان اوستا عنوان شده است. که ری سیزدهمین شهر ساخته شده در دنیا می باشد که در آن زمان بزرگترین شهر شناخته شده دنیا بوده است.. امروزه  این ممحله شامل منطقه تهران شده و از نظر بافت اجتماعی ، یک بافت مذهبی و سنتی را در خود جای داده است..

یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین مراکز تهران که امروزه به عنوان محله اصلی فروش پارچه و پرده شناخته می شود و پس از شاعر بزرگ ایرانی نامگذاری شده است.. این محله تهران که قدمتش به سال میرسد حد فاصله میدان رازی و میدان قیام قرار گرفته و با وجود تمامی تحولات دویست سال اخیر به عنوان یکی از مهمترین خیابان ها و محله های تهران معرفی شده است.. با وجود اینکه ناصرالدین شاه این خیابان را تاسیس نمود ولی اقدامات رضاشاه بود که آن را به شرایط کنونی رساند.