نازی آباد یکی از قدیمی‌ترین و مهم ترین محله های جنوب تهران می باشد که بسیاری از آن به عنوان عروس جنوب تهران یاد می کنند و لقب جردن جنوبی را به آن داده اند. بسیاری تصور می‌کنند دلیل نامگذاری این محله به دلیل ساخت و ساز هایی می باشد که در زمان رضاشاه آلمانی‌ها انجام داده اند ولی این محله بیشتر به دلیل اینکه نازخاتون یکی از سوگلی های ناصرالدین شاه مالک آن بوده نامگذاری شده و تا سال این محله &#;ناز آباد&#; خوانده می شده است.. در این محله وسیع بیش از میدان وجود دارد که مهمترین میدان این منطقه بازار دوم می باشد که به خیابان اکبر مشهدی (پارس قدیمی) و ته خط متصل می باشد. در راستای خیابان نازی آباد مغازه های متعددی ساخته شده و آن را به بورس خرید لباس تبدیل کرده است.. بسیاری این محله را به عنوان اصلی ترین بخش جنوب تهران به حساب می آورند.

این محله به نسبت دیگر محله های جنوب تهران  قدمت زیادی ندارد و حداکثر قدمت آن به دهه قبل باز میگردد، درواقع محله ی کوی فردوس جزء زمینها و مراتع اطراف تهران بوده که بعد ها یعنی حدود سال با احداث کارخانه جاتی چون شیر پاستوریزه پاک ، شرکت ویتانا و شرکت تولید دارو، افراد شاغل در این کارخانجات شروع به خرید زمین های اطراف آن ها نموده و ساخت و ساز انجام داده اند،همین امر سبب شد رفته رفته این محله به محله ای مسکونی تبدل گردد؛بیشتر ساکنین این محله در مقایسه با سایر محله های جنوب تهران، مهاجر بوده و اکثرا ترک و کرد زبانند.

در راستای برابری امکانات رفاهی در جنوب تهران ، خطوط اتوبوس رانی بسیاری برای جابجایی مسافران در سطح محله ها و پایانه های جنوب تهران راه اندازی شده است. . همچنین با پیگیری های مسئولین خدوم شهرداری تهران ، تعداد ایستگاه های متروی  جنوب تهران هم روز به روز درحال افزایش است. . از این رو میتوان کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی در جنوب تهران را مطلوب و قابل قبول خواند .