صنایع فلزی

Metal Industry


معرفی کسب و کارها
شما می توانید خدمات یا محصولات کسب و کار خود را در این قسمت معرفی فرمایید .
برای این منظور با ما در ارتباط باشید .

گریتینگ

مشاوره و اجرا گریتینگ,


مفتول سازی

مشاوره و اجرا مفتول سازی,


پروفیل های فلزی

مشاوره و اجرا پروفیل های فلزی,


ابزار سازی

مشاوره و اجرا ابزار سازی,


قالب سازی

مشاوره و اجرا قالب سازی,


ذوب و ریخته گری

مشاوره و اجرا ذوب و ریخته گری,


جوشکاری

مشاوره و اجرا جوشکاری,


پولیش کاری فلزات

مشاوره و اجرا پولیش کاری فلزات,


قطعه سازی

مشاوره و اجرا قطعه سازی,


تراشکاری

مشاوره و اجرا تراشکاری,


برشکاری و خمکاری

مشاوره و اجرا برشکاری و خمکاری,


قوطی و حلب

مشاوره و اجرا قوطی و حلب,


چاپ روی فلزات

مشاوره و اجرا چاپ روی فلزات,


نورد فلزات

مشاوره و اجرا نورد فلزات,


چکش کاری

مشاوره و اجرا چکش کاری,


ظروف فلزی

مشاوره و اجرا ظروف فلزی,